Forskning och Medicin
Forskarfynd blev världsnyhet
Bered dig på en månad i telefon! Varningen kom från Associated Press´ reporter. De hade just publicerat en artikel med Joakim Larssons forskningsfynd om utsläpp från indisk läkemedelsindustri.

Läs mer

"Tala öppet om forskning"
Neurobiologen Colin Blakemore har utsetts till huvudfiende av den brittiska djurrättsrörelsen. I över 20 år har han och hans familj utsatts för mordhot, brevbomber och skadegörelse. Trots det är hans rekommendation till sina svenska forskarkolleger total öppenhet i djurförsöksfrågor.

Läs mer

Tidig träning motverkar dyslexi
Ett av tjugo barn i en klass har statistiskt sett dyslexi, svårigheter med att lära sig läsa och skriva. Men majoriteten av dessa barn skulle aldrig utvecklat sitt handikapp, om de fått hjälp i tid.

Läs mer

Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.