Forskning och Medicin
Utvecklingsländer lär av Västerbotten
Kroniska sjukdomar som hjärtkärlsjukdom, cancer och diabetes ökar starkt i hela världen. Umeå Centre for Global Health Research använder Västerbottens hälsoundersökningar som modell för att studera och utveckla folkhälsan i låginkomstländer.

Läs mer

Ställ strängare krav
Utbildningsminister Jan Björklund är kritisk mot hur landstingen använder ALF-medlen och att universitetssjukhusen drivs som vilka sjukhus som helst.

Läs mer

Lång väg mot originalitet
Kinas forskare publicerar näst flest vetenskapliga artiklar i världen, men artiklarna citeras sällan av andra forskare. Vägen mot originalitet är lång.

Läs mer

Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.