Forskning och Medicin

40-tal doktorander i global hälsa

Tre avhandlingar har redan lagts fram inom den svenska forskarskolan i global hälsa som Umeå universitet startade 2007 tillsammans med Karolinska Institutet i Solna. Fler disputationer väntas under året.

Antibiotikaresistens i Vietnam och samarbetet mellan privat och offentlig sektor för att begränsa spridningen av tuberkulos i Indonesien är exempel på avhandlingsämnen vid den nationella forskarskolan i global hälsa.

— Det är forskning som är ute i verkligheten, konstaterar studierektor Anna- Karin Hurtig.

Forskarskolan fungerar som en paraplyorganisation för tvärvetenskapliga studier i bl a hälsoekonomi, nutrition, vaccinationsprogram och andra metoder för att förebygga sjukdom.

Ett 40-tal doktorander är inskrivna. Alla har grundfinansieringen säkrad vid sina hemuniversitet.

Forskarskolan drivs i samarbete mellan Umeå universitet och Karolinska Institutet, KI, som kompletterar varandra när det gäller global hälsa. Umeå har en multidisciplinär prägel med fokus på icke smittsamma sjukdomar. KI har tyngdpunkten på infektionssjukdomar.

Forskarskolan har beviljats totalt 11,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet under en femårsperiod, som avslutas 2012.

Författare: Carin Mannberg-Zackari

Kommentera:

Kontakta redaktören
Senast uppdaterad: 2011-03-15
Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.