Forskning och Medicin

Ny livsstil räddar liv och spar pengar

Råd om livsstil utgör idag grunden i prevention och behandling av stora folksjukdomar som hjärtkärlsjukdom och typ 2-diabetes. Preventionsforskning är på stark frammarsch. Kunskaperna om livsstilens betydelse för hälsan har ökat kraftigt. Epidemiologisk forskning visar samstämmigt att det kostmönster som populärt kallas medelhavsmat, liksom regelbunden fysisk aktivitet, är kopplat till en lägre risk för hjärtkärlsjukdom.

Stora studier, även kontrollerade randomiserade, visar att det går att hjälpa riskindivider att ändra mat- och motionsvanor. Det har effekter på såväl intermediära faktorer som bukfetma, blodfetter, blodtryck och insulinkänslighet som på risken att insjukna eller dö i hjärtkärlsjukdom. Effekterna överskrider många gånger vad vi kan uppnå med farmakologisk´ behandling eller kirurgiska interventioner. Kunskaperna om bakomliggande mekanismer har också ökat. Med nya molekylärbiologiska och molekylärgenetiska tekniker har vi fått insikt i vad som händer på cellulär nivå och om hur arv och miljö samspelar.

Nya hälsoekonomiska analyser visar också att råd om livsstil riktad till riskindivider kan vara mycket kostnadseffektiva behandlingsalternativ. Ibland kan det t o m innebära besparingar för sjukvården och samhället. Egentligen är det alldeles självklart att det bästa för hälsan, livskvaliteten och samhällsekonomin vore om vi effektivare kunde förebygga sjukdom.

Nyligen samlades 1200 forskare i Toronto, Canada under "3rd International Conference on Physical Activity and Public Health", för att diskutera de senaste forskningsrönen. Alltför många rapporter från många länder visar att vi tillbringar större delen av vår vakna tid stillasittande. Oberoende av våra motionsvanor innebär det en ökad risk för övervikt, fetma, metabola syndromet och förtida död i kardiovaskulär sjukdom. Prospektiva studier visar att stillasittandet förkortar livet. Glädjande nog visar dock nya studier att personer som tar en kort paus och bryter stillasittandet har lägre vikt och midjemått, bättre blodfetter och ett lägre blodsocker. Vi behöver vila och rekreation, men minns att såväl kropp som själ vilar bra i skön rörelse.

Styrkan i att ändra livsstil är att man med samma medel kan påverka många riskfaktorsystem samtidigt. Svårigheten ligger i förmågan att ändra vanor. Låt oss hoppas på en skön sommar med medelhavsklimat även i Skandinavien, så kan vi satsa på att äta mera medelhavsmat.

Man behöver inte leta i specialbutiker eller efter nya exotiska råvaror. Allt finns att köpa i vår vanliga butik. Gå bara en extra runda i frukt- och grönsaksavdelningen. Sedan till hyllorna med krossade tomater, kikärtor, bönor, sardeller, sardiner, tonfisk m.m. Fyll gärna på med lax och kyckling. Lägg tillbaka grädden, gräddfilen och creme fraichen som av gammal vana hamnat i vagnen. Låt citron och lime ersätta gräddsåsen. Gå vidare till hyllorna med oljor och balsamvinäger. Medelhavsmaten är enkel, snabb att laga, och brukar uppskattas av alla.

Författare:Mai-Lis Hellenius

Kommentera:

Kontakta redaktören
Senast uppdaterad: 2010-06-17
Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.