Forskning och Medicin
Uppåt för brasiliansk forskning
De flesta kurvor pekar uppåt för Brasiliens forskning. Satsningarna har mer än fördubblats sedan 2003. Allt fler vetenskapliga artiklar kommer från landet. Starka områden är bl a tropisk medicin och parasitologi.

Läs mer

Kunskapen måste föras över till kliniken
Sverige har fantastiska förutsättningar att behålla en god position i den internationella forskningen. Men då gäller det att prioritera samarbetet mellan klinik och universitet, betonar Conny Persson.

Läs mer

Brännskador ger ärr i själen också
Svåra brännskador skapar inte bara fysiska problem utan ger ärr också i själen hos patienterna. Svårast har de som redan tidigare var psykiskt sköra, berättar forskaren Lisa Ekselius.

Läs mer

Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.