Forskning och Medicin
Bild på Kerstin Eliasson. Fotograf:Anders Norderman
Forskning motor för tillväxten
Forskningens roll som tillväxtmotor i samhället och satsning på starka forskningsmiljöer. Det är perspektiv som lyfts fram i den väntade forskningspolitiska propositionen. Att medicinsk forskning kommer att prioriteras är ingen hemlighet. Frågan är till vilka nivåer och vilka övriga satsningar som behöver göras för att förbättra forskningens villkor.

Läs mer

Bild på Erna Möller. Fotograf: Anders Norderman
Maktfaktor i svensk forskning
När en av Sveriges största forsknings finansiärer fördelar medel har universitetens rektorer stort in flytande över vad pengarna ska användas till. Wallenbergstiftelserna är kanske mest kända som finansiärer av utrustning och lokaler, men stödet till bl a lokaler har sedan några år tillbaka minskat till förmån för större forsknings- projekt och nätverk.

Läs mer

Bild på Måns Rosén. Fotograf: Per Westergård
Svensk tradition kan ge registerforskning i världsklass
Sverige har länge haft en framskjuten ställning inom epidemiologi. Personnumren och vår långa tradition av att använda personregister skapar unika förutsättningar för registerbaserad forskning. Enbart Finland och Danmark har liknande förutsättningar. Nu ska Sverige bli världsledande inom området.

Läs mer

Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.