Forskning och Medicin
Bild på Stefan Einhorn. Fotograf: Anders Norderman

"Snällhet lönar sig"
Stefan Einhorn, professor vid Karolinska Institutet, är övertygad om att snällhet lönar sig. Till och med i den akademiska världen. Men den snällhet han talar om handlar inte om att undergivet följa andras påbud, utan snäll är den som lever med etiken i sitt hjärta. Ibland innebär snällheten att säga ifrån eller att säga nej. Men ofta att säga ja och lyfta fram andra, för att det gynnar en själv.

Läs mer

Fotograf: Anders Persson
Teknik i sjukvårdens tjänst
Informationstekniken spelar en allt större roll inom hälso- och sjukvården. Medicinsk bildteknik har utvecklats mycket snabbt de senaste tio åren och på sikt kan teknikutvecklingen också få stor betydelse för vården i hemmet.

Läs mer

Fotograf:IBL Bildbyrå
Förslagen som väcker debatt
Just nu sker en översyn av regelverket för användningen av djurförsök. De nya förslagen har väckt debatt i forskarsamhället som befarar att förslagen kan komma att försvåra för forskningen.

Läs mer

Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.